Mitt 2022 kommer handla till stor del om att hitta en balans, det har varit mycket nytt och det kommer även bli mer nytt under det kommande året. Så jag ska fokusera på att hitta en balans mellan att vara…