Hitta rätt elavtal för dig och miljön

”Annonssamarbete med bytelbolag.se”

El är en stor del av i vårt vardagliga liv och är något de flesta av oss inte skulle klara oss utan. Det är även en hushållskostnad som alla har och hur mycket hushåll lägger varje år på el kan variera kraftigt. Det beror dels på hur mycket el man använder men också vilket elavtal man har. Det finns flertalet olika elbolag och elavtal att välja mellan. När du ska välja vilket elbolag och elavtal som passar dig bäst så gäller det att du har koll på ditt hushålls energiförbrukning och vad som är viktigt för dig när det gäller elen. Om du ska ha fast, rörligt eller mixat elavtal, om det ska vara så billig el som möjligt och om det ska vara grön el. För oss var det väldigt viktigt att elbolaget vi valt tar sitt ansvar för miljön och har därför har vi valt ett elbolag och elavtal som erbjuder 100 % förnybar energi.

Använda el med gott samvete 🙂

Grön el

Klimatförändringar är något de flesta är väl medvetna om och många försöker göra vad de kan för att minska sin påverkan på klimatet. Elbolagen är inget undantag. Det finns flera alternativ till grön el och många elbolag tar sitt ansvar för klimatet och erbjuder grön el. Grön el är el som inte bidrar till växthuseffekten men däremot bidrar till en hållbar framtid för kommande generationer. Det kan vara vindkraft, vattenkraft, solceller eller biokraft. Att du vill ha miljövänlig el betyder inte att elen behöver kosta mer.

Byta elbolag

Att byta till ett mer miljövänligt elavtal kan vara en anledning till att byta elbolag. Men att även minska månadskostnaden genom att byta till billig el är något som lockar många. Om du är intresserad av att byta elbolag så är det bra att göra en energikalkyl för att få reda hur din energiförbrukning och ditt energibehov ser ut. Det gör det lättare för dig att jämföra olika elbolag och elavtal för att hitta det som passar dig bäst. Varje elbolag har flera olika typer av elavtal. Bytelbolag.se kan hjälpa dig att jämföra olika elbolag och har även en guide kring vad olika avtal innebär, hur en energikalkyl görs och vad man bör tänka på.

Ett annat sätt att minska sina elkostnader är att dra ned på sin elförbrukning. Det är bra för både plånboken och miljön. Det kan vara att byta ut gamla vitvaror mot nyare energisnålare, minska temperaturen i bostaden, byta till LED lampor eller att stänga av apparater som inte behöver vara igång. För att minska energikostnaden för att värma upp din bostad kan det vara bra att byta fönster och dörrar och även se till att det inte drar kallt någonstans. Det är en investering som både minskar energiförbrukningen och ökar bostadens värde.

Har ni koll på hur mycket el ni förbrukar?

Försäkra det viktigaste du har

”Annonssamarbete med barnförsakring.se”

Jag tror att alla som är föräldrar kan hålla med mig när jag säger att ens barn är det viktigaste man har. De har en stor plats i en ens hjärta som aldrig skulle kunna fyllas av något eller någon annan. Därför känns det som en självklarhet att försäkra sina barn. Det förhindrar inte att något kan hända ditt barn som till exempel en olycka eller allvarlig sjukdom, men det ger en trygghet om att du kan ta hand om ditt barn utan att behöva lida för det ekonomiskt. På så vis kan du fokusera helt på ditt barn som behöver dig.

Vad ingår i en barnförsäkring?

Detta beror på vilket försäkringsbolag du väljer. Men det finns tre huvudkategorirer som en barnförsäkring innefattar:
– Invaliditetsersättning som kan delas in i medicinsk och ekonomisk invaliditet
– Vårdkostnadsersättning om barnet har ett långvarigt behov av vård som gör att vårdnadshavaren inte kan arbeta som den brukar
– Sjukersättning om barnet drabbas av sjukdom med lång tillfriskningstid där denne måste vara hemma tillsammans med en vårdnadshavare.
Vad som ingår i dessa kategorier och hur stor ersättningen blir varierar mellan försäkringar.
Det finns även andra typer av skydd som kan ingå i en barnförsäkring:
– Diagnosersättning
– Ersättning för ärr och bestående skador som påverkar utseendet
– Krishjälp med hjälp av professionellt stöd

Att tänka på vid val av barnförsäkring

Att välja en barnförsäkring kan vara knepigt och det finns en hel del saker att ha i åtanke. Flera av dem kan du läsa på Barnförsakring.se som har en guide när det kommer till barnförsäkring. Detta kan vara bra att göra inför val av barnförsäkring. Där kan du bland annat läsa om vad som ingår och inte, hur en hälsoförklaring påverkar försäkringsbolagens beslut om ni får teckna en försäkring eller inte, hur länge en barnförsäkring gäller och vad en barnförsäkring kan kosta. En sak som är viktig att tänka på är att teckna en barnförsäkring så snabbt som möjligt så att ni och ert barn inte är utan skydd. Detta eftersom det inte går att teckna en barnförsäkring i efterhand för att få ersättning för en olycka eller sjukdom som redan har inträffat.

Ta hand om det viktigaste ni har❤️

Trafikförsäkring för allas trygghet

”Annonssamarbete med Trafikförsakring.se”

Har du ett motordrivet fordon? Ja, då måste du ha en trafikförsäkring för att få använda fordonet. I Sverige är det lagstadgat att alla motordrivna fordon som är registrerade hos trafikverket och alla fordon som körs på svenska vägar ska ha en trafikförsäkring. De ända fordon som inte behöver ha en trafikförsäkring är dem som är avställda. Alla försäkringsbolag erbjuder en trafikförsäkring men sedan kan du själv välja om du vill lägga till hel-eller halvförsäkring eller andra tillägg.

Varför ska man ha en trafikförsäkring?

Det är egentligen ett väldigt enkelt svar på denna fråga. Trafikförsäkring är till för att skydda dig, andra och egendom när en olycka sker. Det är en trygghet för dig och andra trafikanter. Om en person eller egendom blir skadad vid en trafikolycka är det trafikförsäkringen som betalar ut ersättning till de drabbade. Om personen som är ansvarig för olyckan inte har en trafikförsäkring blir personen själv skyldig att betala alla kostnader, vilket kan handla om miljonbelopp vid en större olycka.

Bilen är lånad från trafa.se

Vad påverkar försäkringspremien?

Hur mycket du får betala i månaden beror till stor del på vilken typ av trafikförsäkring du väljer och vilket försäkringsbolag. När du ska välja en trafikförsäkring kan det vara bra att jämföra mellan olika försäkringsbolag för att se vilken försäkring som passar dig, ditt fordon och plånbok bäst. Genom att samla dina försäkringar hos samma bolag så kan du få rabatter. Om du väljer att ha en låg eller hög självrisk påverkar också månadskostnaden för försäkringen. Ju högre självrisk desto lägre månadskostnad.
Några andra saker som också påverkar är:
– Din ålder : förare under 24 år har en högre försäkringspremie
– Typ av fordon : fordonets ålder och värde påverkar. Hos de flesta försäkringsbolags hemsidor går det att få en uppfattning om vad en trafikförsäkring hos dem kommer att kosta, det kan vara bra att undersöka detta innan du köper ett fordon
– Vart du bor : till exempel om du bor i Stockholm har du oftare en högre försäkringspremie än en person på Gotland eftersom det är mer trafik i Stockholm och därför större risk att vara med i en bilolycka

Trafikförsäkringar är till för allas trygghet. Om du inte har en trafikförsäkring på ett påställt fordon så kommer du få en straffavgift på strax över 100 kr per dag och fordon. Den här summan kan snabbt överstiga den summan som du annars skulle betalat till ett försäkringsbolag.